Close

Jura Vītola klīnika

Ginekoloģijas un ķirurģijas klīnika, kurā savas profesionālās zināšanas un prasmes apvienojuši vairāki pieredzējuši speciālisti Dr.Jura Vītola vadībā.

Speciālisti, kuri operējot savā darbā izmanto bagātīgas zināšanas un ilggadēju prakses pieredzi. Izvērtējot mūsdienu pasaules piedāvātās ārstniecības iespējas, katrs pacients iegūst kvalitatīvu un individuāli piemērotu veselības problēmu risinājumu.

Klīnikā speciālisti veic sarežģītas un unikālas, starptautiski atzītas operācijas.

Katram pacientam tiek piedāvāts operācijas veids, kurš paredz maksimāli kvalitatīvu veselības traucējumu risinājumu un nodrošina īsāku atlabšanas laiku pēc operācijas. Ikdienā pacienti savu veselību var izvērtēt un novērot, apmeklējot klīniku ambulatori.

Katru gadu klīniku apmeklē ap 700 stacionāra un 2000 ambulatoro pacientu, kuri savu novērtējumu un atzinību pauž, atgriežoties pie mums atkal.

JV klīnika
kvalitātes politika.


JV klīnikā jau ilgstoši ir ieviesta un veiksmīgi tiek izmantota kvalitātes pārvaldības sistēma. Tās izmantošana nodrošina veiksmīgu uzņēmuma darbību un to, ka spējam saviem klientiem sniegt kvalitatīvus un Eiropas Standartiem atbilstošus pakalpojumus.


Veicināt visu klīnikas darbinieku atbildību par sniegtā pakalpojuma atbilstību kvalitātes prasībām.


Nepārtraukti pilnveidot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti, nodrošinot savas darbības uzlabošanu un klientu apmierinātību.


Rūpēties par efektīvu un saudzīgu dabas resursu izmantošanu, mērķttiecīgi mazinot vides piesārņojumu.


Lepojamies, jo profesionalitāte, uzticamība un pieredze ir JV klīnikas pamatvērtības.